เปลี่ยนสายฉีดชำระ ห้องน้ำหญิง จำนวน 2 อัน และ ห้องน้ำชาย จำนวน 1 อัน อาคารสยามบรมราชกุมารี

timeline 20211108 091417

Share :

บทความอื่นๆ