เพราะเหตุใด หมู่บ้านจัดสรร จึงต้องจ้าง บริษัทนิติบุคคลเข้ามาดูแล

เพราะเหตุใด หมู่บ้านจัดสรร จึงต้องจ้าง บริษัทนิติบุคคลเข้ามาดูแล

เพราะเหตุใด หมู่บ้านจัดสรร จึงต้องจ้าง บริษัทนิติบุคคลเข้ามาดูแล

โดยปกติแล้วเมื่อบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรร คอนโด อาคารชุด ที่ขายโครงการและสร้างจนเสร็จ จะส่งงานต่อให้กับ นิติบุคคล อาคารชุดของโครงการให้เข้ามาบริหารเรื่องต่าง ๆ ภายในโครงการ อย่างน้อย 1 ปี เพื่อจัดการทุกอย่างให้เป็นระบบ ก่อนที่จะจัดการเรียกประชุมใหญ่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของร่วมเพื่อจัดหานิติบุคคลชุดใหม่เข้ามาบริหารแทน เพราะเจ้าของโครงการที่แท้จริง มิใช่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือนิติบุคคล หากแต่เป็นคนที่ซื้อบ้านจัดสรรหรือเจ้าของห้องชุดนั้น ๆ จึงมีการว่าจ้าง นิติบุคคล จากภายนอกให้เข้ามาช่วยดูแล อาคารสถานที่ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมดได้ถูกจัดเก็บตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นคือ ค่าส่วนกลาง ที่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของร่วมอาคารชุดจะต้องชำระตามข้อตกลงที่ทำสัญญาเอาไว้ 

ซึ่งการจ้างนิติบุคคลจากภายนอกที่มิใช่คนในหมู่บ้านหรือเจ้าของร่วม มีข้อดีคือการทำงานในรูปแบบบริษัทมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและเป็นระบบมากกว่า เพราะจะแบ่งหน้าที่ในการทำงาน เช่น ระบบบัญชี การเงิน การทำนิติกรรมทางด้านกฎหมาย การทำสัญญาต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดคือมีความเป็นกลางในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ แทนได้ เพราะหากเลือกนิติบุคคลจากการคัดเลือกตัวแทนของหมู่บ้านหรือเจ้าของร่วม จะพบปัญหาดังนี้

  • การจัดเก็บค่าส่วนกลาง และกองทุนหมู่บ้าน มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้
  • ในการตัดสินปัญหาภายในโครงการอาจไม่เป็นกลาง
  • การว่างจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ช่าง ซ่อมบำรุง อาจไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อการทุจริต
  • การทำงานหรือความทุ่มเทให้กับงานนิติบุคคลอาจไม่เพียงพอหรือไม่มีเวลามาทำงานด้านนิติบุคคล
  • ไม่มีความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม จึงนิยมเลือกใช้บริการบริษัทนิติบุคคลโดยเฉพาะ  ให้เข้ามาบริหารงานแทน เพราะนอกจากจะได้มืออาชีพในการทำงานแล้ว ยังได้คนที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม