หากลูกบ้านต้องการเลี้ยงสุนัขภายในห้อง นิติบุคคล ต้องทำอย่างไร

หากลูกบ้านต้องการเลี้ยงสุนัขภายในห้อง นิติบุคคล ต้องทำอย่างไร

หากลูกบ้านต้องการเลี้ยงสุนัขภายในห้อง นิติบุคคล ต้องทำอย่างไร

หนึ่งในเรื่องที่มักสร้างปัญหาให้กับผู้อยู่อาศัยภายในคอนโด คือ ความต้องการเลี้ยงสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ภายในห้องที่อาจจะกลายเป็นความรู้สึกกังวลของเจ้าของร่วม ในเรื่องกฎบังคับและข้อระเบียบต่าง ๆ ที่นิติบุคคลได้มีการกำหนดไว้ เพราะส่วนใหญ่แล้วตามคอนโดต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดสำคัญ คือ การห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงภายในห้องคอนโด จึงทำให้กลายเป็นความรู้สึกสับสนของลูกบ้าน เนื่องมาจากห้องคอนโดที่อยู่เป็นห้องของตนเอง แต่ทำไมกลับไม่สามารถที่จะเลี้ยงสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงใดๆ

ตามความเป็นจริงแล้ว เจ้าของร่วมภายในคอนโดสามารถเลี้ยงสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ภายในห้องได้ เพราะไม่ได้มีข้อกำหนดหรือบังคับตามกฎหมาย แต่กฎระเบียบที่ทางนิติบุคคลออกมานั้น จะเป็นกฎที่เจ้าของร่วมส่วนใหญ่ออกความคิดเห็นร่วมกัน จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ลูกบ้านต้องการเลี้ยงสุนัขควรรู้ นั่นคือการเลี้ยงภายในห้องที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใด ๆ กับเพื่อนข้างห้องและไม่ส่งผลเสียต่อพื้นที่ส่วนกลางโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่าย,  การขุด, การทำลายทรัพย์สิน หรือการทำร้ายร่างกายของสัตว์เลี้ยงต่อเจ้าของร่วมท่านอื่น

ถ้าการเลี้ยงสร้างปัญหาให้กับผู้ที่อยู่ร่วมกันภายในคอนโด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงหรือเรื่องความเสียหายใด ๆ เจ้าของร่วมห้องอื่นสามารถรวมตัวกันเพื่อฟ้องร้องและดำเนินคดีกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ รวมไปถึงนิติบุคคลสามารถเข้าตักเตือนก่อนเบื้องต้น แต่ถ้าเจ้าของร่วมห้องนั้นไม่ทำตาม ต้องมีการไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าของห้องที่มีสัตว์เลี้ยงและเจ้าของห้องอื่น ซึ่งถ้าไม่มีการทำตามก็จะสามารถเป็นตัวกลางในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อเจ้าของห้องที่มีสัตว์เลี้ยงได้

นอกจากนี้เรื่องสำคัญที่ผู้กำลังจะซื้อคอนโดต้องรู้ คือ การอนุญาตเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของคอนโดภายในประเทศไทย จะมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ การไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดกับการอนุญาตแบบมีเงื่อนไข ถ้าคุณพบว่าคอนโดใดนิติบุคคลออกกฎห้ามไม่ให้เลี้ยงสัตว์และไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาด นั่นเท่ากับว่าเจ้าของรวมภายในคอนโดทั้งหมดเป็นผู้ลงมติที่จะไม่อนุญาตให้นำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในคอนโดนั้นอย่างเด็ดขาด จึงต้องทำตามมตินี้ แต่ถ้าเป็นการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขจะสามารถเลี้ยงได้ แต่จะต้องทำตามเงื่อนไขที่ทางนิติบุคคลและเจ้าของร่วมห้องอื่น ๆ ได้กำหนดไว้

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

Similar Posts