ในช่วงโควิด-19 นิติบุคคลอาคารชุด มีการตั้งมาตรการอะไรบ้างในโครงการ

ในช่วงโควิด 19 นิติบุคคลอาคารชุด มีการตั้งมาตรการอะไรบ้างในโครงการ

ในช่วงโควิด-19 นิติบุคคลอาคารชุด มีการตั้งมาตรการอะไรบ้างในโครงการ

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในคอนโด เรื่องสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทาง นิติบุคคลอาคารชุด ควรต้องมีความเคร่งครัดมากที่สุด คือ มาตรการด้านรักษาความปลอดภัยในการติดเชื้อ Covid 19 ไม่ว่าจะเป็นการเข้า-ออกของผู้อยู่อาศัย, การมาของคนภายนอก รวมไปถึงผู้ที่เป็นเจ้าของร่วมภายในคอนโดเกิดติดเชื้อ Covid แล้ว ซึ่งจะต้องมีมาตรการป้องกันและช่วยเหลือครบทุกด้าน เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยโดยรวมมากที่สุด

นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 ตั้งแต่งานบริหารไปจนถึงการดูแลพื้นที่ส่วนกลางโดยรวมทั้งหมดของคอนโด แม้กระทั่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อนิติบุคคลครบกำหนดวาระการทำงานแล้ว แต่จะไม่สามารถจัดงานประชุมอย่างเป็นทางการและให้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าร่วมงานได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเลื่อนประชุมออกไปหรือใช้เป็นวิธีการ Video Conference ร่วมกับคณะกรรมการและเจ้าของร่วม เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสต่อการเลือกนิติบุคคลชุดใหม่ ส่วนเรื่องของงบดุลและรายงานประจำปี ทางนิติบุคคลควรทำไว้ให้เรียบร้อย

เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจึงค่อยมีการจัดประชุมและปิดประกาศเรื่องงบดุลกับรายงานประจำปี เพื่อให้เจ้าของร่วมได้รับทราบล่วงหน้า แต่ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ ให้ใช้เป็นตัวแทนร่วม เพื่อทำให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมน้อยมากที่สุด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังกำหนดมาตรการสำหรับสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ภายในคอนโด 12 มาตรการด้วยกัน คือ

 • แบ่งทีมงานด้านบริหารจัดการ เพื่อดูแลผู้อยู่อาศัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อลดการติดเชื้อและให้บริการที่มีความสะดวกต่อผู้อยู่อาศัยมากที่สุด
 • การจัดส่งพัสดุต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบ การฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และการคัดแยก พร้อมส่งมอบให้ผู้อยู่อาศัยอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
 • ผู้เข้า-ออกจะต้องมีจุดคัดกรอง มีเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ รวมไปถึงขึ้นทะเบียนการเข้าพักอาศัยของผู้ซื้อรายใหม่
 • บริหารพื้นที่ส่วนกลางให้อยู่ในการควบคุม โดยเฉพาะจุดใดที่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงของการแพร่ระบาด ให้งดใช้พื้นที่ไปก่อน ส่วนลิฟท์จะต้องมีการจำกัดจำนวนผู้โดยสาร เว้นระยะห่าง และมีการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
 • ลดการสัมผัสในด้านการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยให้เปลี่ยนกลายเป็นการโอนผ่าน Mobile Banking หรือการใช้ Application สำหรับการจ่ายเงินโดยเฉพาะ
 • ด้านการรับส่งอาหารจะต้องมีพื้นที่จัดเตรียมไว้ให้ สำหรับผู้อยู่อาศัยที่พบว่าติดเชื้อจะต้องมีพื้นที่สำหรับการรับส่งอาหารที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และต้องมีการทำความสะอาดทุกชั่วโมง
 • ขยะจะต้องถูกแยกอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน พื้นที่ภายในสำนักงานของนิติบุคคล จะต้องมีการเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร รวมไปถึงผู้อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน
 • ด้านการทำความสะอาดและความปลอดภัย จะต้องมีการทำความสะอาดลิฟท์และจุดสัมผัสต่าง ๆ ที่มีคนใช้งานบ่อยครั้งภายในคอนโดทุก 1 ชั่วโมง จากน้ำยาฆ่าเชื้อสูตรพิเศษ รวมถึงการทำความสะอาดจุดสแกนคีการ์ดและจุดทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมไปถึงผู้อยู่อาศัยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสครั้งใหญ่ มีการทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นผ้าและการเช็ดจุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • มีการสื่อสารและการประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ Covid 19 ในปัจจุบันทุกวัน
 • ระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติตัวของพนักงานที่อยู่ภายในคอนโดทุกคน จะต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด เพื่อลดการแพร่ระบาด หรือแม้แต่ผู้อยู่อาศัยที่เป็นเจ้าของร่วมจะต้องทำตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามทั้ง 12 มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ทางนิติบุคคลอาคารชุดควรมีการบริหารเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการมีระบบ Call Center ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถติดต่อ ถ้าพบการติดเชื้อภายในห้องของตนเอง และควรมีทีมฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดภายในคอนโด มีการติดต่อกับทางภาครัฐ เพื่อการนำเจ้าของร่วมออกไปรักษาตัวอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ควรมีการแนะนำเรื่องการกักตัว 14 วัน และการตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้ออย่างละเอียด เพื่อทำให้มองหาวิธีการแก้ไขได้ง่ายและทันท่วงทีมากขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม