ทำความรู้จัก ใบปลอดหนี้คืออะไร สำคัญอย่างไรเมื่อต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมด

ทำความรู้จัก ใบปลอดหนี้คืออะไร สำคัญอย่างไรเมื่อต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมด 01

เมื่อจำเป็นต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมดคุณจำเป็นต้องขอใบปลอดหนี้จากนิติบุคคลเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกรรมต่อไปได้ แต่ไม่มีหลายคนยังไม่รู้จักว่าใบปลดหนี้คืออะไร สำคัญอย่างไร ในบทความนี้จึงมีคำตอบ ดังนี้

ใบปลอดหนี้คืออะไร?

ทำความรู้จัก ใบปลอดหนี้คืออะไร สำคัญอย่างไรเมื่อต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมด 02

ใบปลอดหนี้ คือ เอกสารที่ออกโดยนิติบุคคลอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร เพื่อยืนยันว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือที่ดินนั้น ได้ชำระค่าส่วนกลางครบถ้วน หรือไม่มีภาระหนี้ค้างชำระต่อนิติบุคคล ซึ่งใบปลอดหนี้จำเป็นต้องใช้กับคอนโดมิเนียมทุกโครงการ เพราะในการซื้อขายคอนโดและจำเป็นต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดีให้กับเจ้าของใหม่ หากขาดเอกสารตัวนี้ไปจะทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถทำธุรกรรมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินได้ สรุปโดยง่ายก็คือหากขาดไปจะไม่สามารถเปลี่ยนมือเจ้าของคอนโดหลังใหม่ได้

รายละเอียดในใบปลอดหนี้มีอะไรบ้าง

ทำความรู้จัก ใบปลอดหนี้คืออะไร สำคัญอย่างไรเมื่อต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมด 03

 • ชื่อโครงการ
 • เลขที่ห้องชุด/ที่ดิน
 • ชื่อ-นามสกุล เจ้าของกรรมสิทธิ์
 • รายละเอียดการชำระค่าส่วนกลาง
  • ยอดชำระล่าสุด
  • งวดค้างชำระ (ถ้ามี)
  • วันที่ครบกำหนดชำระ
 • ลายเซ็นและชื่อผู้รับผิดชอบจากนิติบุคคล

อายุการใช้งาน: ใบปลอดหนี้จะมีอายุ 7-15 วัน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละนิติบุคคล

ขั้นตอนการขอออกใบปลอดหนี้มีอะไรบ้าง

 • ติดต่อนิติบุคคลอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร
 • เตรียมเอกสาร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน
  • หนังสือสัญญาเงินกู้ (กรณีผ่อนผ่านธนาคาร)
 • ชำระค่าธรรมเนียม

ใบปลอดหนี้ใช้ในการทำธุรกรรมประเภทใดบ้าง

ทำความรู้จัก ใบปลอดหนี้คืออะไร สำคัญอย่างไรเมื่อต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมด 04

 • ใช้ประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน
 • ใช้แสดงต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ
 • ใช้แสดงต่อผู้ซื้อเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ

กรณีที่คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับใบปลอดหนี้ให้แก้ไขดังนี้

 • กรณีมีภาระหนี้ค้างชำระ: นิติบุคคลจะออกใบปลอดหนี้พร้อมระบุยอดหนี้ค้างชำระ ผู้ขายต้องชำระหนี้ค้างชำระทั้งหมดก่อนจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ได้
 • กรณีห้องชุด/ที่ดินถูกยึด: นิติบุคคลจะไม่ออกใบปลอดหนี้ ผู้ขายต้องติดต่อเจ้าหนี้เพื่อดำเนินการไถ่ถอนก่อน

ใบปลอดหนี้เป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องมีสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน ผู้ขายควรเตรียมเอกสารและดำเนินการขอออกใบปลอดหนี้ล่วงหน้าก่อนทำการขาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาล่าช้าในการโอนกรรมสิทธิ์

ใบปลอดหนี้สำคัญอย่างไรเมื่อต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมด?

ทำความรู้จัก ใบปลอดหนี้คืออะไร สำคัญอย่างไรเมื่อต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมด 05

ใบปลอดหนี้มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมด โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

เป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์

กรมที่ดินจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์คอนโดให้กับผู้ซื้อใหม่ได้ หากผู้ขายไม่มีใบปลอดหนี้ดังนั้นเมื่อคุณมีแผนว่าคุณจะขายคอนโดที่คุณยังผ่อนไม่หมดให้คุณดำเนินการติดต่อขอให้เสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับการทำธุรกรรมของเจ้าของคนใหม่

แสดงสถานะการชำระค่าส่วนกลาง

ใบปลอดหนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่าส่วนกลางของผู้ขาย ว่าได้ชำระครบถ้วนหรือไม่ หากชำระครบถ้วนจะทำให้การทำธุรกรรมในการซื้อขายไม่ติดขัดอะไร แต่หากยังจ่ายไม่ครบเจ้าของคนเก่าจำเป็นต้องเคลียร์หนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการทำธุรกรรมในขั้นตอนซื้อขายต่อไป

สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ

ใบปลอดหนี้ช่วยให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้ค้างชำระค่าส่วนกลางหลังโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อมั่นใจในตัวของผู้ขายและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในอนาคต รวมถึงผู้ซื้อใหม่จะได้รับสิทธิ์ในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในโครงการอย่างไม่ต้องมีความกังวล เช่น ห้องฟิตเนส สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ ห้องอบซาวน่า และสวัสดิการที่น่าสนใจภายในโครงการในส่วนอื่น ๆ ตามระดับของประเภทความหรูของโครงการ

กรณีขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมด ผู้ขายต้องทำอย่างไรในการขอใบปลอดหนี้?

ทำความรู้จัก ใบปลอดหนี้คืออะไร สำคัญอย่างไรเมื่อต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมด 06

 1. ติดต่อนิติบุคคลแจ้งความประสงค์ขอออกใบปลอดหนี้
 2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอใบปลอดหนี้ เช่น เอกสารกรรมสิทธิ์คอนโด, สำเนาบัตรประชาชน, หนังสือสัญญาเงินกู้ (กรณีผ่อนผ่านธนาคาร)
 3. ชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างคา ในการขอใบปลอดหนี้ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมที่คงค้างให้คุณทำการชำระให้หมด รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบปลอดหนี้เมื่อจ่ายเสร็จทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 4. รับใบปลอดหนี้ เมื่อคุณทำธุรกรรมทุกอย่างถูกต้องแล้วคุณจะได้รับใบปลอดหนี้ โดยใบปลอดหนี้จะมีอายุ 7-15 วัน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละนิติบุคคล

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบปลอดหนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมดให้กับผู้ซื้อรายใหม่จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมต่าง ๆ  เพิ่มมากขึ้น ทั้งวิธีการขอใบปลอดหนี้ การชำระใบปลอดหนี้และธุรกรรมที่สำคัญอื่น ๆ การจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้หลังคุณตัดสินใจขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมดจะช่วยคุณประหยัดเวลาให้กับผู้ซื้อรายใหม่และตัวขึ้นได้เป็นอย่างดี เพราะทุกการทำธุรกรรมมักใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเสมอ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายในอนาคต

ติดตามข่าวสาร และบริการของ PM Service ได้ที่นี่ที่เดียว

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม