ไฟไหม้คอนโดทำไงดี และใครรับผิดชอบ? 2024

ไฟไหม้คอนโดทำไงดี และใครรับผิดชอบ 2024 (2)

 

หากเกิดเหตุไฟไหม้ในคอนโดถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลและเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างมากและจะมีผลกระทบมากต่อผู้อยู่อาศัยและความเจริญของพื้นที่นั้น ๆ ทำให้การรับมือกับเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้จำเป็นต้องใช้สติ วิจารณญาณและการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย เพื่อรักษาความปลอดภัยและจัดการสถานการณ์ให้เหมาะสม ในบทความนี้จะเสนอขั้นตอนการจัดการเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ในคอนโดในปี 2024 พร้อมกับให้คำอธิบายและข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับความรับผิดชอบในสถานการณ์นี้อย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบกันบ้าง แต่ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดไฟไหม้กันก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้าง

ไฟไหม้คอนโดเกิดจากอะไร?

เหตุการณ์ไฟไหม้คอนโดอาจมีหลายสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ บางครั้งอาจเกิดจากความประมาทหรือสายไฟฟ้าที่ชำรุด ไฟฟ้าลัดวงจรหรือบางครั้งอาจเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง โดยสาเหตุที่เกิดขึ้นได้จะประกอบไปด้วย

 • ระบบไฟฟ้าชำรุด: สาเหตุส่วนใหญ่ของเหตุการณ์ไฟไหม้คอนโดเกิดจากความประมาทหรือการชำรุดของระบบไฟฟ้า สายไฟรั่วอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ได้ นอกจากนี้ การติดตั้งหรือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มีคุณภาพหรือมีการดูแลที่ดีและปลอดภัยอาจเป็นเหตุสร้างสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้และอันตรายต่อชีวิตของคุณได้
 • การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง: การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ เช่น ใช้ผิดวัตถุประสงค์จนเครื่องร้อน การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่ถูกต้อง หรือการปล่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ทำงานหนักโดยไม่มีการปิดหรือพัก อาจก่อให้เกิดอาการเครื่องร้อนและระเบิดออกก่อให้เกิดประกายไฟได้
 • การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกินไป: การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไปโดยไม่ให้เวลาในการทำความร้อนหรือพักผ่อนอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเพิ่มขึ้น และสามารถเป็นสาเหตุที่เกิดไฟไหม้ได้
 • ประมาททำให้เกิดไฟไหม้: การจุดไฟ จุดเทียน การเปิดแก๊สทิ้งไว้ด้วยความประมาท หรือการใช้เปลวไฟสามารถทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้
 • ปัจจัยภายนอก: ปัจจัยภายนอกที่สามารถเป็นสาเหตุได้รวมถึงสภาวะอากาศ อาจเกิดไฟไหม้จากสายไฟฟ้าขาดจากการโคล่นล้มของต้นไม้ หรืออีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดจากหนูแทะ หรือการที่พายุที่ทำให้วัตถุชำรุดหรือจะเกิดความเสียหายมายังระบบไฟฟ้า

การรักษาความปลอดภัยในคอนโดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ การตรวจสอบและดูแลระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยในคอนโด

ขั้นตอนการจัดการเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้

 

ไฟไหม้คอนโดทำไงดี และใครรับผิดชอบ 2024 (3)

1.แจ้งเหตุไฟไหม้และขอความช่วยเหลือ

ทันทีที่คุณบอกว่ามีเหตุไฟไหม้ ด้วยการโทรหาหน่วยดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียงหรือหมายเลขฉุกเฉิน แจ้งเหตุการณ์ให้พวกเขาทราบและขอความช่วยเหลือทันที อาจมีการระบุที่อยู่เป็นรายละเอียดเพื่อให้หน่วยดับเพลิงเข้าถึงสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งเหตุไฟไหม้และขอความช่วยเหลือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้หน่วยดับเพลิงและบุคคลที่เกี่ยวข้องรู้เหตุการณ์และสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้คือขั้นตอนที่ควรทำ

 • โทรหาหน่วยดับเพลิง: โทรหาหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ของคุณโดยเร็วที่สุด โดยหมายเลขหลักของหน่วยดับเพลิงคือ 199 หากคุณไม่ทราบหมายเลขฉุกเฉินสำหรับหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ ให้โทรหาหมายเลข 191
 • เล่าเหตุการณ์: ให้เล่าเหตุการณ์ไฟไหม้ที่กำลังเกิดขึ้น ระบุที่อยู่ของคอนโดเพื่อให้หน่วยดับเพลิงสามารถเข้าถึงสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว
 • ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการอพยพให้ตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านหรือนิติบุคคลในพื้นที่นั้น ๆ อย่างเร็วที่สุด
 • ใช้ทางออกฉุกเฉิน: หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรงและคุณต้องอพยพ ให้ใช้ทางออกที่ปลอดภัยที่สุด หากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่นมีควันหรือไฟแพร่กระจาย
 • ติดต่อนิติบุคคล: ติดต่อนิติบุคคลคอนโดหรือหน่วยงานสำหรับการดูแลคอนโดเพื่อแจ้งข้อมูลและขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 • ชีวิตมาก่อนเสมอ: ในขณะที่คุณดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น ให้ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยอย่างเคร่งครัดอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงกับไฟเพราะหากเกิดอันตรายต่อคุณคนที่จะเสียใจคือคนที่รักคุณ

การรับรู้และการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในกรณีเหตุการณ์เหตุร้ายเช่นไฟไหม้ หากคุณเข้าใจวิธีการแจ้งเหตุและการรับมือเบื้องต้น เป็นไปได้ว่าคุณจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นในสถานการณ์เหตุร้ายอย่างไร้ผลกระทบตามมา

 

ไฟไหม้คอนโดทำไงดี และใครรับผิดชอบ 2024 (4)

2.ช่วยเหลือผู้อื่น

ถ้าเป็นไปได้และปลอดภัยหากเหตุการณ์ไฟไหม้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณ การช่วยเหลือผู้คนที่อาจอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ให้ได้ออกมาจากคอนโดด้วยกันถือเป็นสิ่งที่ควรทำเช่นช่วยเตือนสติ หรือรีบแจ้งในไลน์กลุ่มคอนโดว่าเกิดเหตุไฟไหม้อย่างละเอียดและชัดเจน

 

ไฟไหม้คอนโดทำไงดี และใครรับผิดชอบ 2024 (5)

3.รีบออกจากสถานที่เพื่อปลอดภัย

หากเหตุไฟไหม้อย่างรุนแรงและแพร่กระจายไปที่หลายพื้นที่ แนะนำให้ออกจากคอนโดและย้ายไปยังสถานที่ปลอดภัย เช่นด้านล่างคอนโดหรือบริเวณปลอดภัยอื่น ๆ

 

ไฟไหม้คอนโดทำไงดี และใครรับผิดชอบ 2024 (6)

4.ติดต่อหน่วยงานดูแลคอนโดหรือนิติบุคคล

หลังจากที่หน่วยดับเพลิงดำเนินการควบคุมเหตุไฟไหม้ได้ คุณควรติดต่อกับผู้จัดการคอนโด นิติบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลคอนโด สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ แผนการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และขั้นตอนเกี่ยวกับการฟื้นฟูความเสียหายหลังจากเหตุการณ์ได้ว่าใครรับผิดชอบ

 

ไฟไหม้คอนโดทำไงดี และใครรับผิดชอบ 2024 (7)

5.แจ้งประกันภัย (ถ้ามี)

หากคุณมีประกันภัยบ้านหรือคอนโด คุณอาจต้องแจ้งบริษัทประกันเกี่ยวกับเหตุการณ์เพื่อทำการเรียกร้องค่าเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อเริ่มกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหายไปยังบริษัทประกัน ซึ่งสามารถทำตามได้ดังนี้

 • ติดต่อบริษัทประกันภัย: โทรหาบริษัทประกันภัยที่คุณมีกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรายงานเหตุการณ์ไฟไหม้ คุณอาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ระบุในกรมประกันภัยหรือตามรายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัยได้ทันที
 • แจ้งเหตุการณ์: แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ให้กับพนักงานที่รับสายโทรศัพท์ รายละเอียดเหล่านี้อาจรวมถึงวันที่และเวลาเกิดเหตุการณ์ สถานที่ที่เกิดเหตุ สาเหตุที่เป็นสิ่งก่อเรื่องเสียหายที่เกิดขึ้น และข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและช่วยดำเนินการแก้ไขให้
 • ขอแนวทางการดำเนินการ: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการร้องเรียนค่าเสียหาย บริษัทประกันภัยอาจมีแนวทางเพื่อช่วยในการเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น แบบฟอร์มรายละเอียดความเสียหาย รายชื่อทรัพย์สินที่เสียหาย รูปถ่ายสภาพทรัพย์สินก่อนและหลังเหตุการณ์ เป็นต้น
 • ระยะเวลาในการแจ้งเรื่อง: ควรสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่คุณต้องทำการแจ้งเหตุการณ์และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย
 • ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม: หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการร้องเรียนค่าเสียหาย หรือต้องการความช่วยเหลือในการเตรียมเอกสาร สามารถสอบถามพนักงานของบริษัทประกันภัยเพิ่มเติมได้

การแจ้งข้อมูลให้กับประกันภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นไฟไหม้รับทราบ เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถดำเนินการตามกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

 

ไฟไหม้คอนโดทำไงดี และใครรับผิดชอบ 2024 (1)

6.หาที่พักอยู่ใหม่

เมื่อเกิดไฟไหม้แล้วเกิดความเสียหายต่อห้องชุดคอนโดของคุณอย่างหนักจนไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยต่อได้ คุณอาจจำเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่ถาวรหรือชั่วคราวในระหว่างรอเรียกการรับผิดชอบค่าเสียหาย หรือหากคุณไม่มีประกันและเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะความผิดคุณ การทำใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดถือเป็นผลดีต่อคุณเป็นอย่างมาก

ไฟไหม้คอนโดแล้วใครรับผิดชอบ?

ความรับผิดชอบในสถานการณ์เหตุไฟไหม้อาจแตกต่างไปตามกฎหมายและนโยบายในแต่ละคอนโดที่เกิดเหตุ เพราะแต่ละคอนโดอาจมีการกำหนดความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น

 • การรับผิดชอบของคอนโด: ในบางกรณี เจ้าของหรือนิติบุคคลคอนโดอาจมีความรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์เหตุไฟไหม้ เช่น การมีแผนการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เรื่องการแจ้งเหตุไปยังหน่วยดับเพลิง การอบรมผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับแผนฉุกเฉิน หรือการเยียวยาเป็นต้น
 • การรับผิดชอบของผู้อยู่อาศัย: ผู้อยู่อาศัยอาจต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและแผนการจัดการที่คอนโดกำหนด เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้อื่นในคอนโด เช่นเมื่อตนเองเป็นคนประมาททำให้เกิดเหตุไฟไหม้ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคือเจ้าของห้องต้องรับผิดชอบทั้งหมด
 • การรับผิดชอบของหน่วยงานที่ดูแลคอนโด: หน่วยงานที่ดูแลคอนโดอาจมีบทบาทในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยของคอนโด และรับผิดชอบค่าประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่คุณทำประกันไฟไหม้คอนโดที่คุณอยู่อาศัยเท่านั้น จึงจะสามารถได้รับค่าชดเชยนี้ได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายประกันอีกด้วยว่าสมควรหรือไม่เป็นต้น

หากเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี 2024 ควรติดต่อเจ้าหน้าที่นิติบุคคลและบริษัทประกันภัยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อดูเกี่ยวกับความรับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีไฟไหม้คอนโดต่าง ๆ แต่อย่าลืมว่าขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยอีกทั้งยังขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกันภัยและนิติบุคคลคอนโดเพราะฉะนั้นคุณควรมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันเมื่อต้องอยู่กับไฟเป็นอย่างมาก

 

Share :

บทความอื่นๆ

PM Coke แนะนำโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม 01

แนะนำโครงการบ้านใหม่ คอนโดใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก

รวมโครงการบ้านใหม่ โปรดี ทำเลเยี่ยม เหมาะกับคนฝันอยากมีบ้านหลังแรก ให้เลือกซื้อบ้านได้ถูกใจความต้องการในการใช้ชีวิต

ดูเพิ่มเติม
Pm. Coke 4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับ 01

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ 2024

4 ประเภทคอนโดตามราคา ที่แบ่งระดับของผู้ซื้อคอนโด ผู้เช่าคอนโดได้ในปี 2024 ที่สามารถส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้ 1. คอนโดมิเนียมราคาประหยัด 2. คอนโดมิเนียมราคาปานกลาง

ดูเพิ่มเติม
Pm Coke.รู้ไวก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 01

รู้ไว้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดิน จะต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 2024

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ที่ดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเจ้าของเก่าได้ทำการขายห้องชุดคอนโด/ที่ดินให้กับเจ้าของใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราเข้ามาแล้วแทนด้วยชื่อของเจ้าของใหม่

ดูเพิ่มเติม