10 หน้าที่ ของ นิติบุคคล อาคารชุด ที่สำคัญที่สุดมีอะไรบ้าง

10 หน้าที่ของ นิติบุคคล อาคารชุด ที่สำคัญที่สุดมีอะไรบ้าง

10 หน้าที่ ของ นิติบุคคล อาคารชุด ที่สำคัญที่สุดมีอะไรบ้าง

การอยู่อาศัยอาคารชุด จะไม่เหมือนกับการอยู่บ้านเดี่ยว หรือบ้านพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัว แต่คุณจะต้องอยู่ร่วมกันกับลูกบ้านคนอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อความสงบสุข ความสุขกาย สบายใจ ของผู้อยู่อาศัยจึงต้องมีการจัดตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด ขึ้นมา ให้ลูกบ้านทุกคนอยู่ภายใต้การดูแลและการคุ้มครองจาก หน้าที่ ของ นิติบุคคล อาคารชุด

10 หน้าที่ของ นิติบุคคล อาคารชุด ที่สำคัญที่สุด 

หน้าที่ ของ นิติบุคคล อาคารชุด มีหลายหน้าที่ แต่วันนี้เราจะพาคุณมาดู 10 หน้าที่สำคัญหลัก ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุดที่ต้องรับผิดชอบ พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

  • จัดการ บริหาร ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด
  • ดูแลจัดการความเป็นอยู่ของลูกบ้าน ในทุก ๆ กรณี 
  • บริหารจัดการให้ทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้กฎเกณฑ์อย่างมีความสุข 
  • ป้องกันไม่ให้ลูกบ้านก่อความวุ่นวาย อันเป็นผลเสียต่อลูกบ้านคนอื่น ๆ ทั้ง เสียงดังรบกวน รวมถึง การทะเลาะวิวาท
  • เข้าไปควบคุมดูแลการต่อเติม ตกแต่ง หรือรีโนเวท ของลูกบ้าน วิเคราะห์และอนุมัติ ก่อนที่ลูกบ้านจะดำเนินการ ป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อโครงสร้างอาคาร หรือ ส่งผลกระทบต่อลูกบ้านคนอื่น ๆ 
  • ออกกฎระเบียบต่าง ๆ ในการอยู่อาศัย
  • ควบคุมและอนุมัติ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารชุดทั้งสิ้น 
  • ให้คำปรึกษาและออกความคิดเห็น รวมถึง ออกคำค้าน
  • ออกเอกสารสำคัญทางราชการ เช่น ใบปลอดหนี้ , ใบแจ้งหนี้ หรืออื่น ๆ 
  • จัดหาเจ้าหน้าที่เข้ามาอำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้านในทุก ๆ ด้าน 

หน้าที่ ของ นิติบุคคล อาคารชุด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำใด ๆ จะต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมาย พรบ. อาคารชุด เท่านั้น เพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย  

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม