นิติบุคคลต้องดูแลสระว่ายน้ำส่วนกลางอย่างไรบ้าง?

PM นิติบุคคลต้องดูแล สระว่ายน้ำส่วนกลางอย่ 1

สระว่ายน้ำเป็นสิ่งอำนวยสะดวกในคอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรรของหลาย ๆ โครงการ ดังนั้นหน้าที่ของนิติบุคคลคือการใส่ใจดูแลความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกบ้านทุกคน ✅ ด้วยการตรวจคุณภาพ pH ในสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 ซึ่งเป็นค่า pH ที่เหมาะสมในสระว่ายน้ำเพราะหากค่า pH สูงกว่า 7.6 นั้นคลอรีนจะไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ และส่งผลให้น้ำในสระเขียวขุ่น ทำให้อาจเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ ดังนั้นหน้าที่ของนิติบุคคลจึงต้องคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อให้สระว่ายน้ำของโครงการพร้อมใช้งานได้เสมอ 💁🏻‍♀️ PM Service พร้อมใส่ใจดูแลส่วนกลางเพื่อคุณ 💙 หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 📲 โทร. 02-007-4525 info@demo.toothmatedentalclinic.com #PMService #นิติบุคคล

การจัดประชุมกรรมการ คืออีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของนิติบุคคล

PM การจัดประชุมภายในหมู่บ้านจัดสรร อีกหน้า

💁🏻‍♀️ การจัดประชุมกรรมการ หรือ ประชุมใหญ่ประจำหมู่บ้านจัดสรร🏡 คืออีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของคณะนิติบุคคลที่ต้องทำการดูแลและคอยชี้แจงข่าวสาร เพื่อให้ลูกบ้านทุกคนได้ทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามกฎร่วมกันเพื่อการอยู่อาศัยที่สงบสุขและมีความสุข และนอกจากนั้น ในการเรียกประชุมใหญ่ คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน หนังสือนัดประชุมดังกล่าวต้องระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ไว้ด้วย Property Management Service พร้อมให้บริการงานบริหารนิติบุคคล 📲 หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร. 02-007-4525 info@demo.toothmatedentalclinic.com #PMService #นิติบุคคล