ผู้จัดการนิติบุคคล ชั่วคราว คืออะไร มีหน้าอะไรบ้าง

ผู้จัดการนิติบุคคล ชั่วคราว คืออะไร มีหน้าอะไรบ้าง

ผู้จัดการนิติบุคคล ชั่วคราว คืออะไร มีหน้าอะไรบ้าง “ผู้จัดการนิติบุคคล” มีหน้าที่ในการจัดการสิ่งต่าง ๆ บริหารชีวิตความเป็นอยู่ของลูกบ้าน โดยมีการกำหนดแต่งตั้งตามกฎหมายให้เข้ามารับหน้าที่ในการบริหารจัดการ ครอบคลุมแทบจะทุกอย่าง แถมยังเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่มีความสำคัญที่สุดต่อโครงการ แต่ถ้าหากว่ามีเหตุฉุกเฉินที่นิติบุคคลจะต้องหยุดการทำงาน ( ไม่ได้ลาออก ) ทางโครงการจะต้องจัดหา “ผู้จัดการนิติบุคคลชั่วคราว” เข้ามาทำหน้าที่แทนในระหว่างนั้น  ผู้จัดการนิติบุคคล ชั่วคราว คืออะไร? ผู้จัดการนิติบุคคลชั่วคราว ตามกฎหมายพรบอาคารชุด ปี 2551 ( ฉบับล่าสุด ) จะต้องมีผู้จัดการนิติบุคคลที่ผ่านการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง เริ่มต้นทำหน้าที่เมื่อมีการยื่นจดทะเบียนจากสำนักงานที่ดินภายใน 30 วัน ถ้าหากว่านิติบุคคลประจำเกิดกรณีฉุกเฉิน ต้องลางาน ลาป่วย พักร้อน หรืออื่น ๆ หากไม่สามารถทำหน้าที่ได้เกิน 7 วัน ผู้จัดการนิติบุคคลชั่วคราว ก็จะต้องเข้ามาทำหน้าที่แทนตามตกลง การว่าจ้างบุคคลนั้น ๆ จะต้องมีคุณสมบัติตาม  มาตรา 35 / 1 ผู้จัดการนิติบุคคล ชั่วคราว มีหน้าที่อะไรบ้าง ? ผู้จัดการนิติบุคคลชั่วคราว […]