นิติบุคคล คอนโด มีวิธีในการดูแลลูกบ้านที่ติดโควิด-19 อย่างไร

นิติบุคคล คอนโด มีวิธีในการดูแลลูกบ้านที่ติดโควิด-19 อย่างไร

นิติบุคคล คอนโด มีวิธีในการดูแลลูกบ้านที่ติดโควิด-19 อย่างไร

การอาศัยอยู่ภายในคอนโดหรืออาคารชุด จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิค 19 ที่สูงมาก เพราะต้องมีการเข้าและออกของผู้อยู่อาศัยกับผู้ที่มาติดต่อกันตลอดทั้งวัน ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่นิติบุคคลคอนโดพบว่ามีลูกบ้านเกิดติดเชื้อโควิค จำเป็นจะต้องมีวิธีการดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ทำให้ผู้อยู่อาศัยคนอื่นตื่นตระหนกและไม่แพร่ระบาดเชื้อมากขึ้น

เมื่อรู้ว่าลูกบ้านห้องใดติดเชื้อโควิค 19 สิ่งที่นิติบุคคลควรทำ คือ การติดต่อกับลูกบ้านห้องนั้นผ่านทางโทรศัพท์ภายใน เพื่อการกักตัวและช่วยในเรื่องของการรับส่งอาหารอย่างปลอดภัยที่สุด ทั้งยังเป็นการช่วยลดความตึงเครียดของลูกบ้านที่ติดเชื้อโควิด นอกจากนี้ควรมีการติดต่อหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องด้านการรักษา แจ้งเรื่องการรักษาให้ลูกบ้านอย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้ลูกบ้านได้รับการดูแลรักษาทันที ถ้าเป็นการรับตัวลูกบ้านออกไปเพื่อรักษาที่โรงพยาบาลหรือศูนย์พักคอย ทางนิติบุคคลจะต้องดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในห้องของลูกบ้านผู้ติดเชื้อทันที และจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินภายในห้อง ไม่ให้เกิดการสูญหายหรือการโจรกรรมใด ๆ  

พร้อมการติดต่อหน่วยงานให้เข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั่วทุกบริเวณ ที่ผู้ติดเชื้อระบุไว้ภายใน Timeline จากนั้นทำการประกาศให้ห้องอื่น ๆ ได้รู้อย่างทั่วถึง ปิดพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นโซนสาธารณะ มีการจ้างบริษัททำความสะอาดเข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทุกบริเวณของคอนโด เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ควรมีบริการด้านสุ่มตรวจผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในอาคารชุด รวมไปถึงกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของนิติบุคคลเอง จำเป็นจะต้องมีการตรวจอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน

ส่วนลูกบ้านที่เลือกจะรักษาตัวแบบ Home Isolation ทางนิติบุคคลสามารถช่วยเหลือด้วยการติดต่อหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้ามาดูแลด้านการส่งยา อาหาร และการดูแลโดยรวมทั้งหมด เพื่อทำให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ทำให้ผู้อื่นต้องติดเชื้อไปด้วย ทั้งยังต้องดูแลในเรื่องของการเข้า-ออก ที่จะต้องมีการตรวจอุณหภูมิและมีระบบการฆ่าเชื้อทางเข้า-ออกที่ดี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่จะเพิ่มขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม