นิติบุคคลคอนโด มีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

งานบริหาร นิติบุคคลคอนโด มีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

งานบริหาร นิติบุคคลคอนโด มีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดและการดูแลในส่วนต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วม ได้อยู่กันอย่างสงบสุข มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นการบริหารนิติบุคคลจึงถือว่ามีความสำคัญต่อผู้อยู่คอนโดในยุคนี้เป็นอย่างมาก โดยหน้าที่หลัก คือ

 • การดูแล การฟื้นฟู หรือเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่อง ให้กับทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโด
 • การจัดเตรียมและดูแลให้อุปกรณ์ส่วนกลาง สามารถใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย และให้ประโยชน์สูงสุด
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการคอนโด ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความสงบ และไม่เกิดปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ดูแลด้านความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ด้วยการจัดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด
 • มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทำระเบียบการ และการจัดดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมด
 • มีการประเมินสภาพและนำเสนอ แผนด้านการปรับปรุงให้กับเจ้าของร่วม เพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนกลางได้มากที่สุด
 • ดูแลอาคารและพื้นที่โดยรวม ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางให้ยังคงสภาพของการใช้งานที่มีความสวยงามแบบยั่งยืน
 • จัดทำระบบบำรุงรักษาส่วนต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ลิฟท์ และส่วนอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในคอนโด
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยของทางเข้า-ออก และการเข้ามาทำธุระของบุคคลภายนอก
 • จัดเตรียมแผนรับมือและแผนป้องกัน สำหรับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
 • จัดระเบียบงานด้านจราจร การดูแลรักษาความปลอดภัยที่จอดรถ
 • จัดระเบียบเรื่องการจัดเก็บขยะ การป้องกันแมลง และสัตว์มีพิษต่าง ๆ
 • ดูแลงานสวน งานไม้ยืนต้น สนามหญ้า และส่วนต่าง ๆ ที่เป็นสวนรอบอาคาร ให้ยังคงมีทัศนียภาพที่ดีและปลอดภัยต่อการใช้งาน

งานบริหารนิติบุคคลยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องทำร่วมกับผู้ที่เป็นเจ้าของห้อง หนึ่งในนั้นคือการประชุมประจำปีและการประชุมวิสามัญ พร้อมไปด้วยการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ แบบเร่งด่วน ที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนิติบุคคลและเจ้าของร่วม ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดทั้งหมด ดังนั้นงานบริหารนิติบุคคลในปัจจุบันจึงถือว่ามีความสำคัญมากและจำเป็นจะต้องคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านจัดการปัญหาต่าง ๆ ภายในคอนโด รวมไปถึงความรู้เรื่องกฎหมายอย่างครบถ้วน เพื่อทำให้การอยู่อาศัยภายในอาคารชุดเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : https://pmserviceth.com/

Similar Posts