ผลงานของเรา

ตรวจสอบและทดสอบระบบ Fire pump และเครื่อง Generator ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ตรวจสอบระบบ อัดอากาศ ศาลอาญาฯ

ตรวจเช็คระบบ เครื่องจักร ภายในศูนย์วิจัยปตท.สผ (ไฮเทค อยุธยา)

ซ่อมมอเตอร์ดูดน้ำทิ้งและระบบไฟในลิฟท์ ศาลอาญาฯ