อะไรบ้างที่เกินอำนาจหรือขอบเขตของนิติบุคคลอาคารชุด

อะไรบ้างที่เกินอำนาจหรือขอบเขตของนิติบุคคลอาคารชุด

อะไรบ้างที่เกินอำนาจหรือขอบเขตของนิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคลอาคารชุดหรือคอนโด เป็นผู้จัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการนิติบุคคลและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ที่จะรวมกันเป็นผู้บริหารอาคารชุดแล้วปฏิบัติงาน เพื่อให้ตรงไปตามข้อบังคับที่มีการจัดประชุมและการจัดระเบียบต่าง ๆ ภายในที่เป็นไปตามกฎใหม่ โดยสามารถเลือกได้จากนิติบุคคลที่มาจากการร่วมลงมติเจ้าของร่วมหรือที่เรียกว่านิติบุคคลอาคารชุดบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่เกิดจากการว่าจ้างได้ทั้งหมด แต่จะมีเพียงแค่บางเรื่องเท่านั้นที่ถือว่าเกินกว่าขอบเขตหน้าที่ของนิติบุคคลจะเข้าไปยุ่งหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง คือ

  • ไม่มีสิทธิ์ในการตัดน้ำ ตัดไฟของลูกบ้านที่มีปัญหาไม่จ่ายค่าส่วนกลาง
  • ไม่มีสิทธิ์ในการยึดพื้นที่จอดรถของลูกบ้านที่มีปัญหาไม่จ่ายค่าส่วนกลาง เพราะจะถือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ทันที
  • ไม่มีสิทธิ์ในการปิดจุดเข้า-ออกอาคารชุดของผู้ที่มีปัญหาไม่จ่ายค่าส่วนกลาง
  • นิติบุคคลจะไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินเรื่องของกฎระเบียบหรือเรื่องใด ๆ ตามใจ เพราะจะต้องมีเจ้าของห้องเป็นผู้ลงมติร่วมด้วย นอกจากมีกรณีเร่งด่วนที่ต้องรีบตัดสินใจจริง ๆ
  • การตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด จะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น

หน้าที่นอกเหนือจากขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบของทางนิติบุคคล จะไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้กับเจ้าของร่วม แม้กระทั่งกรณีการทะเลาะวิวาทด้วยปัญหาต่าง ๆ จะต้องเป็นเพียงแค่ตัวกลางไกล่เกลี่ยเท่านั้น จะไม่สามารถเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ ซึ่งถ้ามีปัญหาและนิติบุคคลถูกชี้มูลความผิดว่ากระทำเกินกว่าเหตุและเกินกว่าหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง  อาจจะถูกดำเนินคดีได้และเรื่องอาจถึงขั้นฟ้องศาล เพราะผู้ซื้อห้องถือเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมที่มีสิทธิ์ในด้านต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการจะกระทำใด ๆ ของนิติบุคคล จึงต้องเรียนรู้เรื่องของขอบเขตหน้าที่ให้ชัดเจนก่อนเสมอ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : https://pmserviceth.com/

Share :

บทความอื่นๆ

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024 01

7 ปัจจัยในการเลือกซื้อทาวน์โฮมที่จะคนซื้อบ้านต้องรู้ 2024

การเลือกซื้อทาวน์โฮมถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่อยากจะมีบ้าน เพราะการเลือกบ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อบ้าน

ดูเพิ่มเติม