1.ความเข้าใจและความชำนาญ

ที่ปรึกษาควรมีความเข้าใจที่ดีในด้านอสังหาริมทรัพย์ และสามารถให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการอัปเดตความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

2.การติดต่อสื่อสาร

ที่ปรึกษาควรมีทักษะในการสื่อสารที่ดี เพื่อให้สามารถ สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างชัดเจนและเข้าใจกันได้ดี นอกจากนี้ยังต้องมีการตอบกลับคำถามและสอบถามของลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

3.ความน่าเชื่อถือ

ที่ปรึกษาควรเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการ รับรองโดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีความโปร่งใสในการให้ บริการ

4.การวางแผนและการดูแลลูกค้า

ที่ปรึกษาควรมีการวางแผนและดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้รับความ สะดวกสบายในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

5.การให้บริการหลังการขาย

ที่ปรึกษาควรมีการให้บริการหลังการขายที่ดี เช่น การสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการให้คำแนะนำหรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการลงทุนและพร้อมกันนั้นยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับทีมงาน ในการบริการอสังหาริมทรัพย์