ในอาคาร เป็นหน้าที่ของ ช่างอาคาร ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด

การตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคาร เป็นหน้าที่ของ ช่างอาคาร ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด

การตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคาร เป็นหน้าที่ของ ช่างอาคาร ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด

การตรวจสอบอาคารของช่างอาคารที่ทางนิติบุคคลได้ว่าจ้างมานั้น จะมีหน้าที่ค่อนข้างหลากหลาย เพราะจะต้องดูแลทั้งระบบภายใน เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร ให้สามารถทำงานหรือใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมด มีการตรวจสอบความพร้อม เมื่อนำมาใช้งานแล้วจะต้องใช้ได้ดี สร้างประโยชน์ต่อผู้ใช้และไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินใด ๆ ขึ้นอุปกรณ์และเครื่องมือจะต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา

หน้าที่ของช่างอาคารจึงต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานภายในอาคารและส่วนกลางอยู่เสมอ โดยเฉพาะอาคารชุดที่เป็นแบบ High Rise จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีช่างประจำอาคาร เพื่อการตรวจสอบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตัวอาคารอยู่เสมอ เนื่องมาจากการมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต, ทรัพย์สิน, ร่างกายและสุขภาพของผู้ที่ใช้ประโยชน์อาคาร ป้องกันการเกิดเหตุโศกนาฏกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียจากปัญหาระบบภายในโครงสร้างและการไม่ได้ตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ผู้ที่ถูกว่าจ้างให้เป็นช่างดูแลอาคาร จึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ดูแลและควบคุมช่างนอกที่เข้ามาทำการซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่ง หรือต่อเติมให้กับเจ้าของร่วม โดยช่างอาคารจะต้องมีการตรวจสอบว่าเจ้าของร่วมมีการขออนุญาตและการก่อสร้างอย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าเป็นการต่อเติมหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่มีงานก่อสร้างเพิ่มเติมเข้ามา จะต้องทำอย่างไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคารเด็ดขาด รวมไปถึงขั้นตอนของการทำจะต้องไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อเพื่อนข้างห้องหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งยังมีหน้าที่ร่วมในการตรวจสอบอาคารครั้งใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจต่อเจ้าของร่วมหรือผู้อยู่อาศัยมากที่สุด

การตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ภายในอาคาร คือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับส่วนกลาง, อุปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร, ลิฟท์โดยสาร และอุปกรณ์กับเครื่องมือต่าง ๆ ที่ถูกใช้ภายในอาคารทั้งหมด ช่างอาคารจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมแซมอยู่เสมอ พร้อมการจดบันทึกลงสู่แพลตฟอร์มที่ทางนิติบุคคลได้จัดทำไว้ให้ เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบ ซึ่งหน้าที่นี้ถือว่ามีความสำคัญต่อตัวอาคารชุดเป็นอย่างมาก ผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่นี้จึงต้องมีความรู้ด้านช่างอาคารมาโดยเฉพาะ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Similar Posts