การบำรุงรักษาระบบลิฟท์ที่ดี ควรทำอย่างไร

งานบริหารอาคาร การบำรุงรักษาระบบลิฟท์ที่ดี ควรทำอย่างไร

งานบริหารอาคาร การบำรุงรักษาระบบลิฟท์ที่ดี ควรทำอย่างไร

งานบริหารอาคารชุดและอาคารทั่วไป ที่จะต้องมีการใช้ลิฟท์โดยสารของผู้อยู่อาศัยหรือคนทำงาน จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการบำรุงรักษาลิฟท์ให้ยังคงใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพเสมอ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้นงานด้านบริหารอาคาร จึงต้องมีช่างอาคารสำหรับการตรวจสอบและดูแล พร้อมบำรุงรักษาลิฟท์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบและดูแลระบบการทำงานของลิฟท์ เช่น ดูว่าลิฟท์จอดชั้นที่ถูกกดเรียกได้ตรงหรือไม่ และเมื่อน้ำหนักเกินจะมีสัญญาณเตือนออกมาตลอดไปหรือไม่
 • มีการพักใช้งานของลิฟท์ในช่วงเวลาที่ไม่มีผู้ใช้งาน
 • ทำตามคำแนะนำของผู้ติดตั้งลิฟท์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลลิฟท์อยู่เสมอ พร้อมการแต่งตั้งผู้ตรวจลิฟท์ เพื่อทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
 • มีการบำรุงรักษาและตรวจสอบทุกเดือน โดยเฉพาะลิฟท์ที่จะต้องมีการใช้งานทุกวัน
 • ถ้ามีการพักใช้งานตามช่วงเวลา ควรต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้ง เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
 • ตรวจสอบการทำงานของปุ่มกด ยังคงทำได้อย่างถูกต้องหรือไม่
 • ตรวจดูแผงควบคุมที่จะต้องล็อคได้ตลอดเวลา
 • ตรวจช่อง SILL ของทั้งประตูในและประตูนอกลิฟท์ พร้อมการทำความสะอาดอยู่เสมอ
 • ตรวจดูการทำงานของม่านบังแสง หรือ SAFETY SHOE
 • ตรวจสอบการทำงานของโทรศัพท์ภายใน ยังสามารถสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
 • ทดลองเข้าใช้งานและฟังเสียงลิฟท์วิ่งว่ายังคงเดินเครื่องเงียบ วิ่งเรียบ และไม่สั่นหรือไม่
 • ตรวจสอบห้องเครื่องลิฟท์ โดยจะต้องตรวจทั้งประตูห้องและเครื่องลิฟท์ ต้องไม่มีการวางของไว้ที่บริเวณทางเข้าเด็ดขาด
 • ตรวจความเรียบร้อยของประตู, พื้น, เพดาน และผนัง ที่จะต้องไม่มีน้ำรั่วซึมและไม่เกิดปัญหาการใช้งานแต่อย่างใด
 • มีการติดตั้งอุปกรณ์ถังดับเพลิงไว้ให้อย่างเรียบร้อย
 • อุณหภูมิภายในลิฟท์จะต้องไม่น้อยกว่า 40 องศา
 • ถ้ามีการใช้งานลิฟท์ที่ติดตั้งแอร์ ควรตรวจดูการทำงานและอุณหภูมิของแอร์ให้คงที่เสมอ

การตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟท์ของช่างอาคาร จะต้องรับผิดชอบในหลายส่วนและจะต้องเป็นการตรวจดูทุกเดือน สำหรับอาคารที่มีการใช้งานทุกวัน อาจจะต้องมีการตรวจสอบเป็นรายอาทิตย์เลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ยังสามารถเรียกบริษัทที่ติดตั้งลิฟท์ให้เข้ามาเช็คบำรุงได้ในระยะ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : https://pmserviceth.com/

Similar Posts