ข้อเสีย การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อดี-ข้อเสีย การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อดี-ข้อเสีย การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด

การจัดตั้ง นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการมอบหน้าที่ให้รับผิดชอบดูแล อาคารสถานที่ ให้มีสภาพเรียบร้อยและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของโครงการให้พร้อมใช้งานเสมอ การจัดตั้งผู้จัดการเข้ามาดูแลมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรรู้ ดังนี้

ข้อดีของการจัดตั้งนิติบุคคล 

-การอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมมีพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน การจัดตั้งนิติบุคคลเข้ามาดูแลมีข้อดีในฐานะคนกลางและเป็นผู้จัดการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะให้ทุกคนได้ใช้งานอย่างเต็มที่ มีความเป็นธรรม

นิติบุคคลมีหน้าที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญระหว่างลูกบ้านให้ลดน้อยลงและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

-นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุดทำหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางเพื่อนำงบประมาณมาใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค หากไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคลเข้ามาดูแลโดยยกทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมดให้เป็นสาธารณประโยชน์อาจเกิดปัญหา เช่น บุคคลภายนอกอย่างรถพ่อค้าเร่และรถขายของเก่าขับเข้ามาในโครงการ หรือเข้ามาจอดรถทำให้ที่จอดไม่เพียงพอ ไม่มีคนกวาดถนน ไม่มีแม่บ้านดูแลส่วนกลาง ไม่มีคนสวนตัดแต่งต้นไม้ ไม่มี ช่าง ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคต้องจ้างช่างมาเอง

ข้อเสียของการจัดตั้งนิติบุคคล

นิติบุคคล เป็นผู้กำหนดกฎข้อบังคับให้ลูกบ้านปฏิบัติตามอย่างเคร่ง อาจถูกจำกัดสิทธิหลายด้าน เช่น รถยนต์ต้องติดสติกเกอร์ บุคคลภายนอกต้องแลกบัตร ต้องขออนุญาตจากนิติบุคคลก่อนต่อเติมบ้าน 

-นิติบุคคลเป็นตัวแทนของส่วนรวม ซึ่งทำหน้าที่เป็นโจทย์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่ลูกบ้านบางรายฝ่าฝืนข้อบังคับ เช่น ประมาทเลินเล่อทำน้ำรั่ว ไฟไหม้ หรือทำให้ อาคารสถานที่  และทรัพย์สินส่วนกลางเสียหาย

-นิติบุคคลมีสิทธิในการดูแลความปลอดภัยของส่วนรวม เช่น เข้าซ่อมท่อน้ำรั่วได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เจ้าของร่วมลงมติอนุมัติ หรือบางกรณีถือวิสาสะตัดกิ่งไม้ในบ้านที่ยื่นล้ำออกมาบนถนน โดยไม่แจ้งให้เจ้าของบ้านทราบก่อน นิติบุคคลอาจใช้อำนาจโดยไม่ชอบหรือมีการทุจริตทำให้ลูกบ้านเสียประโยชน์

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : https://pmserviceth.com/

Similar Posts