ข้อแตกต่าง ระหว่าง นิติบุคคลอาคารชุด กับ นิติบุคคล บริษัท จำกัด มีอะไรบ้าง

ข้อแตกต่าง ระหว่าง นิติบุคคลอาคารชุด กับ นิติบุคคล บริษัท จำกัด มีอะไรบ้าง

อยากให้คุณทำความเข้าใจว่าคำว่า “นิติบุคคล” ที่ได้ยินหรือได้เห็นกันเป็นประจำนั้นที่แท้จริงมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น นิติบุคคลบ้านจัดสรร , นิติบุคคลกระทรวง แต่ที่จะได้ยินบ่อย ๆ คือ นิติบุคคลอาคารชุด กับ นิติบุคคล บริษัท จำกัด การทำงานของแต่ละประเภทจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อย

 ข้อแตกต่าง ระหว่าง นิติบุคคลอาคารชุด กับ นิติบุคคล บริษัท จำกัด มีอะไรบ้าง

วันนี้เราจะเอาข้อแตกต่างของนิติบุคคลอาคารชุด และ นิติบุคคล บริษัท จำกัด มาเปรียบเทียบให้ดูกันชัด ๆ ดังนี้ 

1.การก่อตั้ง

  • นิติบุคคลอาคารชุด : ต้องเดินทางไปจัดการที่กรมที่ดิน / กระทรวงมหาดไทย     
  • นิติบุคคล บริษัท จำกัด : ต้องเดินทางไปจัดการที่กรมทะเบียนการค้า / กระทรวงพาณิชย์

2.วัตถุประสงค์

  • นิติบุคคลอาคารชุด : แต่งตั้งขึ้นเพื่อกิจกรรมเพื่อดูแลทรัพย์ส่วนกลาง โดยที่ไม่มุ่งค้าหากำไร
  • นิติบุคคล บริษัท จำกัด :  แต่งตั้งขึ้นเพื่อกิจกรรมการค้าเพื่อมุ่งค้าหากำไร 

3.ผู้ก่อตั้ง

  • นิติบุคคลอาคารชุด : ตามกฎหมายกำหนดจะต้องมีเจ้าของร่วมมากกว่า 1 รายในอาคารชุด
  • นิติบุคคล บริษัท จำกัด :  ตามกฎหมายกำหนดจะต้องมีผู้ก่อการ 7 คน

4.ผู้เป็นเจ้าของ

  • นิติบุคคลอาคารชุด : ลูกบ้านรวมถึงโครงการถือว่าเป็นเจ้าของร่วมทั้งหมด  
  • นิติบุคคล บริษัท จำกัด :  ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ คู่ค้า

5.ผู้มีอำนาจผูกพันธ์

  • นิติบุคคลอาคารชุด : ผู้จัดการนิติบุคคล ( เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ )
  • นิติบุคคล บริษัท จำกัด : กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการ ที่บริษัทฯ กำหน

นี่คือข้อแตกต่างหลัก ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด และ นิติบุคคล บริษัท จำกัด เมื่อได้อ่านแล้วเชื่อว่าทุกคนจะมีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงมากขึ้นกว่าเดิม

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล

Similar Posts